BCTC 2023 AVC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 346 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 30,6% trong năm so với cùng kỳ, đồng thời giá vốn giảm nhanh hơn 10,92%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đạt 98,34%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 40,39% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 751 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây