BCTC 2023 BAL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 33,93%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 37,06%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 20 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 11,45%, trong khi chi phí quản lý tăng 10,74%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây