BCTC 2023 BIG - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 15,75%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 13,93%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 191,64%, trong đó chi phí lãi vay tăng 95,18%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 25,91%.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,66% và chi phí quản lý tăng 35,66%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây