BCTC 2023 BIO - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng trưởng 24,35%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 32,25%.
  • Chi phí tài chính giảm 44,51%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,51% và công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 86 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 48,23% và chi phí quản lý tăng 35,21%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây