BCTC 2023 BLT - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng, tăng 45,84% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 27,63%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng nhanh chóng hơn, lên đến 31,7%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 40 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 16,43% trong khi chi phí quản lý tăng mạnh 45,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây