BCTC 2023 BMF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng trưởng 10,88%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 11,2%.
  • Chi phí tài chính tăng 192,77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 188,48%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 64,56%.
  • Vốn điều lệ tăng 281%.
  • Chi phí bán hàng giảm 12,52%, chi phí quản lý giảm 15,84%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây