BCTC 2023 BNW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 35 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 21,72% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 7,31%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đạt 67,72%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 95,49% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 361,98%, trong đó chi phí lãi vay tăng 361,98%.
  • Công ty đã giảm số nợ vay xuống 0,07% so với cùng kỳ, trong khi vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 375 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây