BCTC 2023 CE1 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,78%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 25,62%.
  • Chi phí tài chính tăng 19,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 20,06%.
  • Số dư vay tăng 2,58%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 60 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,17%, trong khi chi phí quản lý tăng 226%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây