BCTC 2023 CX8 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 4,92% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 4,18%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100%.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 19,67% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ tăng 21% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây