BCTC 2023 CYC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 10 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,73%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 25,67%.
  • Chi phí tài chính tăng 77,19%, trong đó chi phí lãi vay tăng 216,01%.
  • Số dư vay tăng 1,75%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 90 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 6,54% và chi phí quản lý giảm 32,51%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây