BCTC 2023 DC1 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 42,52%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 45,51%.
  • Chi phí tài chính tăng 162,65%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 6,9%.
  • Vốn điều lệ tăng 10%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây