BCTC 2023 DC4 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 59 lần so với cùng kỳ, đạt 107 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 119,03% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 67,79%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp lên 334,68%.
  • Chi phí tài chính tăng 60,1%, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 291,64%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 80,62%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 525 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 82,61%, trong khi chi phí quản lý tăng 78,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây