BCTC 2023 DHN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng, tăng 19,17% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 1,28% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 1,31%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 63 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 0,41% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng mạnh hơn với 11,7%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây