BCTC 2023 EIC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 43 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 43,75% và giá vốn giảm nhanh hơn 40,16 so với cùng kỳ.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 16,17%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 56,17% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 367 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 8.25 xuống còn 4.36, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1.11 xuống còn 0.84 so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây