BCTC 2023 FHN - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 26,41% so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 33,16%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 34,77%.
  • Chi phí tài chính giảm 29,35%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,15%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 50,19%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 30 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 5,19%, chi phí quản lý tăng 19,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây