BCTC 2023 GER - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 7,16% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,71%.
  • Chi phí tài chính giảm 28,73%, trong đó chi phí lãi vay giảm 26,11%.
  • Số dư vay tăng 23,24% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 22 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,57% và chi phí quản lý giảm 13,48%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây