BCTC 2023 HAC - Doanh nghiệp lãi 34 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp khó khăn.

  • Doanh thu hoạt động của công ty đạt 104 tỷ đồng, tăng 67,25%.
  • Doanh thu chủ yếu đến từ lãi từ các tài sản tài chính, chiếm 72,97% tổng doanh thu, đạt 76 tỷ đồng, tăng 342,91%.
  • Tổng chi phí hoạt động giảm xuống 59 tỷ đồng, giảm 52,04%.
  • Chi phí từ lỗ từ các tài sản tài chính chiếm 71,13% tổng chi phí, đạt 42 tỷ đồng, giảm 61,18%.
  • Lợi nhuận năm 2023 đạt 34 tỷ đồng, tăng 141,35%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây