BCTC 2023 HC1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 58,76% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 60,33%.
  • Chi phí tài chính tăng 202,79%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 80 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% và chi phí quản lý giảm 20,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây