BCTC 2023 HCB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 19 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 15,06% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 14,49%.
  • Chi phí tài chính giảm 23,19%, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,08%.
  • Số dư vay tăng 0,27%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 52 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 15,58% trong khi chi phí quản lý giảm 32,3%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây