BCTC 2023 HLB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 111 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 7,32%, còn giá vốn tăng nhanh hơn 9,19%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 31 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 13,47% và 10,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây