BCTC 2023 HNI - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 73 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,97% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 23,13%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 20,44%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 22,16%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 238 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,29% và chi phí quản lý giảm 11,11%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây