BCTC 2023 HPW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 94 tỷ đồng, tăng 3,56% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu công ty tăng 5,41%, vượt giá vốn tăng 5,39%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 5,45%.
  • Chi phí tài chính tăng 33,28%, trong đó chi phí lãi vay tăng 76,84%.
  • Số dư vay giảm 9,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 742 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng và quản lý tăng lần lượt là 2,08% và 2,99%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây