BCTC 2023 HTT - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,18% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 12,65.
  • Chi phí tài chính giảm 10,93%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 10,93%.
  • Số dư vay tăng 14,11% do công ty đã vay thêm.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây