BCTC 2023 ICG - Một năm đi lùi, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm mạnh 90,69% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 65,93%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 172,73%, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 4.425%.
  • Công ty đã tăng mức vay thêm, với số dư vay tăng 200%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 200 tỷ đồng.
  • Trong năm vừa qua, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước, lần lượt là 0.01 và 0.03 so với 0.06 và 0.29 của năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây