BCTC 2023 ICN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 66 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 63,22% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 26,13%.
  • Chi phí tài chính giảm 20,86%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 20,86%.
  • Số dư vay tăng 0,69% do công ty đã vay thêm.
  • Vốn điều lệ của công ty tăng 70%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây