BCTC 2023 IHK - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 24,41% so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 4,18% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 1,79%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 21 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 19,21% và chi phí quản lý tăng 15,79% so với cùng kỳ trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây