BCTC 2023 ILA - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 46,27% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 47,1%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 28,9%.
  • Chi phí tài chính giảm 77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,53% và số dư vay tăng 383,24%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 185 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 26.77 xuống còn 1.12, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 0.97 xuống còn 0.66.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây