BCTC 2023 INN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 99 tỷ đồng, tăng 20,22% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 10,41% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 13,28%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 5,45%.
  • Chi phí tài chính giảm 69,03%, trong đó chi phí lãi vay giảm 67,44% do công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 180 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,96% và chi phí quản lý tăng 14,57%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây