BCTC 2023 LBC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 7 tỷ đồng, tăng 27,23% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 3,76% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng tăng nhưng chỉ 2,02%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 15 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng đã tăng đáng kể lên 15,79%, trong khi chi phí quản lý lại giảm 2,84%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây