BCTC 2023 LGM - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 63 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 75,89%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 53,65%.
  • Chi phí tài chính tăng 148,28%, trong đó chi phí lãi vay tăng 126,35%.
  • Số dư vay tăng 516,67%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 74 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 34,66%, chi phí quản lý tăng 100,61%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây