BCTC 2023 LTG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 37,62% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 42,66%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 15,21%.
  • Chi phí tài chính tăng 95,04%, trong đó chi phí lãi vay tăng 143,53%.
  • Số dư vay tăng 63,95% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 25%.
  • Chi phí bán hàng tăng 10,47%, chi phí quản lý tăng 61,23%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây