BCTC 2023 MIC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 20,19% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 33,25%.
  • Chi phí tài chính cũng tăng đáng kể lên 51,72%, trong đó chi phí lãi vay tăng 63,19%.
  • Để đáp ứng nhu cầu vốn, công ty đã vay thêm, khiến số dư vay tăng 79,57%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 55 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng đã giảm 51,16%, trong khi chi phí quản lý tăng nhẹ ở mức 3,13%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây