BCTC 2023 MIE - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 16 lần so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 1,57% trong khi giá vốn giảm 2,18%.
  • Chi phí tài chính tăng 38,01%, trong đó chi phí lãi vay tăng 47,77%.
  • Số dư vay tăng 0,53%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 1.419 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2.16 xuống còn 1.83, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 1.73 lên 1.79.
  • Chi phí bán hàng tăng 56,59% và chi phí quản lý tăng 8,47%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây