BCTC 2023 MPY - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, tăng 15,75% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 18,13%, đạt mức cao mới trong kỳ này.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn với tỷ lệ 20,56%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 61 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm đáng kể 60%, trong khi chi phí quản lý tăng nhẹ 6,31%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây