Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

Ngày 14/12, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 20/12, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 20/12, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 20/12, CTCP Tập đoàn 911 (HOSE: NO1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 28/12, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 954 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 8/12, CTCP Dịch vụ-Xây dựng Công trình Bưu Điện (UPCoM: PTO) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngày 12/12, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngày 12/12, CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.060 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngày 29/12, Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (HOSE: BCM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

>> Nhiều doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20 - 30%

Ngày 12/12, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 20/12, CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 25/12, CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 28/12/2023, CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 8/12, CTCP Tập đoàn ECI (HNX: ECI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Ngày 26/12, CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Ngày 21/12, CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Ngày 15/12, CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (UPCoM: DLM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

Ngày 11/12, Tổng công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

>> Vicostone (VCS) chốt lịch trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2023 tỷ lệ 20%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn