BCTC 2023 NAC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,59% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 24,31%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 28 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây