BCTC 2023 NBC - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 104 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,95% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 12,35%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 2,91%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 8,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,19%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,71%.
  • Số dư vay giảm 28,91% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 370 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 47,26%, trong khi chi phí quản lý tăng 18,08%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây