BCTC 2023 NBE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 15 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 5,57%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 6,56% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,49% và chi phí quản lý tăng 13,59% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây