BCTC 2023 NCS - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 8 lần so với cùng kỳ, đạt 46 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 49,77%, vượt giá vốn tăng 44,41%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh 51,3%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 83,38%.
  • Chi phí tài chính giảm 7%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,09%.
  • Công ty đã giảm số dư vay 26,28%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 179 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 37,4%, chi phí quản lý tăng 22,31%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây