BCTC 2023 NUE - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng, tăng 4,88% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 4,46%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 4,58%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,34%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 18,34%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 60 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây