BCTC 2023 PAI - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 33,68% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 58,7%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 76,01% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 42 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng đã tăng 34,25% so với cùng kỳ, và chi phí quản lý cũng tăng 7,79% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây