BCTC 2023 PEQ - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 15 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,86%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 7,82%.
  • Chi phí tài chính tăng 66,24%, trong đó chi phí lãi vay tăng 36,76%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 39,32%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 50 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây