BCTC 2023 POV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 13,08%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 13,38%.
  • Chi phí tài chính tăng 32,7%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 32,7%.
  • Số dư vay tăng 36,53% so với cùng kỳ, trong khi vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 125 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 đạt 94.59, cao hơn so với năm trước (75.68), và vòng quay các khoản phải thu cũng tăng từ 35.71 lên 38.99.
  • Chi phí bán hàng tăng 13,52%, trong khi chi phí quản lý tăng 2,85%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây