BCTC 2023 PSN - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 46,18% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 9,4% trong quý vừa qua, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 6,63%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 21,3% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 58,46% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 400 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây