BCTC 2023 PTH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,08% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 11,93%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,66%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,34%.
  • Số dư vay tăng 63,23%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 35 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 7,55% trong khi chi phí quản lý giảm 26,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây