BCTC 2023 PVG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Trên thị trường, doanh thu của công ty đã giảm 4,77% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 5,4%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu tập trung vào chi phí nguyên vật liệu, giảm đến 93,18% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,57% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 365 tỷ đồng.
  • Trong năm vừa qua, vòng quay hàng tồn kho đã tăng lên 96.46 so với 64.57 của năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm từ 13.17 xuống còn 10.7.
  • Tuy nhiên, chi phí bán hàng đã tăng 2,58% so với cùng kỳ, còn chi phí quản lý tăng mạnh đến 30,55%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây