BCTC 2023 RAT - Một năm đi lùi, công ty lỗ 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,71% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 22,35%.
  • Chi phí tài chính tăng 29,96%, trong đó chi phí lãi vay tăng 42,99%.
  • Số dư vay tăng 25,25%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 59 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 27,25% và chi phí quản lý tăng 13,3%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây