BCTC 2023 SAM - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 18 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 4,32%, trong khi giá vốn tăng 5,06%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 10,78%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 4,48%.
  • Chi phí tài chính giảm 90%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,42%.
  • Số dư vay giảm 16,92%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 3.800 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 4.01 xuống 3.93, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 1.06 lên 1.41.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,74%, chi phí quản lý giảm 19,93%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây