BCTC 2023 SBH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 487 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 15,87% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 5,53%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, lên đến 479,84%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 22,28% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 1.242 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây