BCTC 2023 SCR - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 58,44% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 59,4%.
  • Chi phí tài chính giảm 23,45%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,95%.
  • Số dư vay tăng 56,8%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 3.957 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 71,86% trong khi chi phí quản lý tăng 2,8%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây